og  andre kort i OH serien 


    OH kort -OH cards Saga Mythos Morená 1001 Habitat Persona Personita Ecco Cope

OH-kort

OH
88 bildekort - 88 tekstkort på norsk
norsk bruksanvisning

Kr 449,-

Bestill her

OH består av to kortstokker,
hver med 88 kort

En med bilder, en med ord

Trekk et bildekort og et ordkort og finn betydningen av denne kombinasjonen. Det er 7744 mulige kombinasjoner, og mange flere muligheter for tolkning.

OH-kortene (OH fra forbauselsesutrop "Oh!") er utviklet i Canada av kunstneren Ely Raman og gestaltterapeuten Joe Schlichter. Kortene favner over et vidt spekter av forestillinger og ideer.

OH- kortene er en "bok" uten begynnelse eller slutt, en bok som leder oss inn i nye eventyr
hver gang vi åpner den: Vi finner på tøysete historier fulle av humor og varme, nydelige dikt om kjærlighet og gleder, vemodige beretninger om sorg og smerte... samt hemmelige skildringer som fortelles i stille rom...

OH

OH-kortenes potensial

De to kortstokkene, billed- kortene og ordkortene, kan brukes på mange måter. Man kan fortelle historier og være oppfinnsomme, stimulere den skapende evnen og kunsten å fantasere, forbedre kommunikasjonen mellom mennesker, trene opp evnen til å formulere seg, egge fantasien, høyne sitt bevissthetsnivå.

Ved hjelp av OH-kortene får vi større evne til å lytte og gi gjensvar. Til virkelig å høre på
hverandre uten å dømme eller konkurrere. De får mennesker til åpne seg for hverandre om sine følelser, fantasier og sin inspirasjon. I en sammenheng som beskytter det private og omtålelige. '


OH-kortene kan godt kombineres med andre kortspill i serien, som SAGA, 1001 og MYTHOS.

Det går an å bruke OH-kortene på mange forskjellige mater og nivåer: fra sorgløs historiefortelling til innsiktsfull selvanalyse. Hvert av "spillene" som beskrives i bruksanvisningen gir rom for variasjoner tilpasset ens egen situasjon.

Bruk kortene alene, sammen med en annen, sammen med hele familien eller i grupper. OH-kortene brukes i familiesammenheng, på skoler, helseinstitusjoner og sentre for samarbeidstrening.

OH

OH med barn

I skoler kan en OH-kombinasjon eller enkelte OH-kort brukes som kildemateriale for kunstarbeid, stiler, dikt og sanger. En del lærere bruker OH-kortene for å øke elevenes skapende evner og utvikle intuisjonen - til å skrive stil og tegne bilder (iblant kan det handle om det motsatte av de assosiasjonene kortet vekker).

Psykologiske bruksområder

OH-kortene kan også brukes av en enkelt spiller som et middel for selvanalyse eller meditasjon. Et arrangement av bilder på ord gir oss ofte et psykisk speil, og slik kan vi oppnå samklang med det vi nettopp tenker mye på. Spesielt nyttig kan det være å bruke OH-kortene som springbrett til dagbokskriving. Daglig utforskning av en OH-kombinasjon kan tjene som innfallsport til det ubevisste og gi dagbokforfatteren et personlig syn på dynamikken i de aktuelle psykiske prosessene; på liknende vis kan OH-kortene brukes til å utforske drømmer.

OH OH

OH


Spesielt hensiktsmessig er dette hvis man holder fast ved en helt subjektiv tolkning og totalt prøver å unngå bokstavelige forklaringer. Gestaltpsykologiske teknikker er det også mulig å tillempe med en utforskning av OH-kort. OH-kortene er et utmerket terapeutisk og pedagogisk hjelpemiddel, som med fordel kan brukes i undervisningen; f.eks. i spesialundervisning eller språkundervisning.

OH

Poesien i OH-kortene

Det er ikke meningen at OH-kortene skal tolkes bokstavelig. Hovedhensikten med et bilde på et ord er at tanke og følelse blir ett. En kombinasjon av bilde og ord kan tolkes på en rekke forskjellige måter, og av disse kan enkelte være motsetningsfylte, andre paradoksale eller tvetydige. Kombinasjonen omfatter synonymer, bibetydninger, assosiasjoner, motsetninger, beslektede lyder og likelydende ord. OH-kortenes betydning endres og berikes etter som de spilles... de utgjør en bok som får nye sider hver gang den åpnes.


I bruksanvisningen finner du en del praktiske spilleregler

OH er flaggskipet 

Den er utrolig kraftig i å få frem tankene og følelser i folk. Kombinasjonen tekst og bilde gjør den veldig bredt. Og den kan kombineres med absolutt alle andre kort i denne genren. OH bør være aksen, og de andre kortstokkene eikene.  

Marja Schriever 

OH kort bakside

OH-kort på andre språk

Jeg har noen OH-kortstokker med tekstene på svensk, dansk og spansk for Kr.399.-.

Ellers kan jeg skaffe kortene på en del andre språk. Da er det en leveringstid på noen uker, siden de må bestilles fra forlaget. Prisen på disse OH-kort er Kr.420.-.

OH på andre språk enn norsk må bestilles pr email eller telf.
For kontaktinfo:
klikk her