og  andre kort i OH serien 


    OH kort -OH cards Saga Mythos Morená 1001 Habitat Persona Personita Ecco Cope

FAQ (ofte stilte spørsmål)


Kortenes bruksområder

Bruksområdene nedenfor er kun eksempler!
Kortene kan være til stor hjelp på mange flere områder.

Pedagoger
Barneskole - Ungdomsskole - Videregående skole
OH kan hjelpe ved utdyping av tema ved å sette tankene i sving. De kan også brukes i språkundervisning ved å la elevene uttrykke seg på fremmedspråk.
Saga,1001 og Mythos er velegnet til å stimulere elevenes fantasi, f.eks. til drama og ved historiefortelling i norsktimene. Disse tre kortstokkene kan meget godt brukes i lag.
Persona brukes for å sette i gang diskusjoner om forholdene mellom forskjellige befolkingsgrupper, også de som er i nærmiljøet. På barneskoletrinnet bør Personita brukes istedet for Persona, som er mer egnet for ungdomstrinnet og oppover.
Habitat vekker til liv følelser og tanker. Denne kortstokken er så universal og kraftig, at den gjerne må brukes med OH eller de andre kortstokkene. Selvsagt kan den godt brukes alene.

Førskole
Ved siden av OH kan både Saga, 1001 og Morena være av stor nytte. Barna finner på historier selv. Barnets spontane historiefortelling kan sette deres fantasi i en voldsom sving. Kortstokkene kan godt blandes og på denne måten gi utvidete muligheter.
Personita er utviklet spesielt for barn. De brukes i lek som handler om relasjoner mellom mennesker.
Habitat med sine fargerike og glade bilder kan utmerket brukes allene eller sammen med andre kortstokker.

Psykologer og terapeuter
Først og fremst anbefales OH. De kan hjelpe ved å få frem tankene ved å sortere og sette ord på disse. OH fungerer bra når man synes at en følelsesladet samtale er vanskelig. Med OH kan man "snakke gjennom kortene". Det skaper litt avstand. For mange føles dette tryggere og det blir lettere å snakke.
Cope er spesielt utviklet med tanke på traume. Den anbefales kun for fagfolk. Utvidet dokumentasjon (engelsk) følger med.
Saga, 1001 og Habitat anbefales for både barn og voksne. De åpner for kontakt på en lekende måte.
Persona kan hjelpe når målet er å snakke om relasjoner. Personita har samme mål, men er spesielt utviklet for barn.
Habitat vekker til live følelser og tanker. Denne kortstokken er så universal og kraftig, at den gjerne må brukes med OH eller de andre kortstokkene. Selvsagt kan den godt brukes alene.

Coaching
OH benyttes til teamtrening. De kan bl.annet øke innsikt i situasjoner og forhold til andre.
Persona hjelper ved å utdype relasjoner.
Habitat vekker til live følelser og tanker. Denne kortstokken er universal og kraftig. Bruk kortstokken gjerne sammen med OH eller de andre kortstokkene. Selvsagt kan den godt brukes alene.

Kunstnere
OH er selvsagt. Men kunstnere kan ha spesiell stor nytte av Ecco, som ved hjelp av sine fargerike abstrakte former kan vekke inspirasjon og gi nye ideer. P.g.a. at ECCO ikke har konkrete bilder, settes heller ikke tankene på konkrete spor. Sporene må komme innenifra.
Ellers bør Habitat vurderes, som vekker til live følelser og tanker. Med sine klare konkrete malerier er Habitat en fin motvekt for ECCO.

Andre yrkesgrupper
Alle kan ha stor glede av kortenes muligheter. Kun fantasien setter grenser.

I familien
I private hjem kan innsiktskortene brukes som målrettet redskap. P.g.a. kortenes "lekende natur" kan de brukes til "underholdning med fordypning". Omtrent alle kortspill i denne serien kan gi mange gledelige stunder.
OH anbefales fordi den er lett tilgjengelig på grunn av kombinasjon ord og bilde. De er lett å bli glad i.
Saga, 1001 og Mythos er laget for å stimulere fantasien. Saga baserer seg på elementer fra kjente eventyr, 1001 på orientalske fortellinger, og Mythos på mythologiske historier. Barn blir fort glad i Saga og 1001. Mythos egner seg mer for voksne. Disse kort har fellesmenneskelige forestillinger som kan gi dype assosiasjoner. De er virkningsfulle kort.
Habitat er kort som handler om menneske og natur. Symbolene som kortene formidler snakker til deg. De er velegnet i mange situasjoner.
Persona og Personita er for å utdype våre forhold til andre mennsker i denne verden. Personita er spesielt utviklet til barn. De to kortstokkene kan med fordel blandes.
Ecco er egnet for de kunstneriske bland oss som har sans for abstrakte bilder (som kanskje ikke er så abstrakt allikevel?).
Husk at alle kortstokkene kan blandes for økte muligheter.
Bare Cope anbefales kun for profesjonelle brukere.

Om MORENÁ
Morená ble ikke nevnt ovenfor. Grunnen er at jeg har ennå lite erfaring med å bruke Morená. Ifølge forleggeren fungerer MORENÁ veldig bra med barn. Og når jeg ser de glade, varme bildene kan jeg godt skjønne hvorfor.

Marja Schriever

top

Kan kortene bestilles fra utlandet?

Ja, på følgende betingelser:

Til land utenfor Norge sendes varene kun ved forhåndsbetaling. Bestill pr. email eller telefon, ikke bruk bestillingsskjemaet.
marja @ innsiktskort.no  eller telf. 411 64 858

Utenlandske bedrifter og institusjoner med registreringsnummer kan betale varene på etterskudd (faktura).
Frakt beregnes etter gjeldende portotakst fra Posten.
Følgende bankkoder brukes:
IBAN-nummer: NO8397102472547 (To BOKSTAVER og 13 SIFFRE)
SWIFT / BIC-kode: DNBANOKK / SKIANOBB

top


Hvor kommer navnet "innsiktskort" fra?

"Kjært barn har mange navn".
I forskjellige land har distributører døpt denne kortserien med forskjellige navn. For eksempel Personlighetskort (Nederland), Symbolkort (Sverige), Game and inner vision (Forente Stater), Storytelling games (England), eller ganske enkelt OH-card-products (Australia). Man står fri å velge og har valgt navn som de syntes er mest passende for kortene.
Jeg har brukt kortene med mange mennesker. Mange av disse ga uttryk for at de bidro til å gi bedre innsikt i seg selv, i sine relasjoner og kommunikasjon med omverdenen. De hjalp til å stimulere fantasi og kreativitet, og til å forbedre assosiasjonsevnen og imaginasjonsevnen. Det er egenskaper som kan bidra til bedre innsikt i seg selv og omverdenen. Derfor valgte jeg navnet Innsiktskort.

Marja Schriever

top


OH-forlaget

Forlaget er OH-Publishing, Freiburg, Tyskland

Utgiveren er Moritz Egetmeyer.
Egetmeyer er en erfaren psykoterapeut. Han studerte "humanistic psychology" på Antioch Universitet i Nord-Amerika. 

www.oh-cards.com

top


Hvem har laget bildene på kortene?

Bildene på kortene er avfotograferte malerier. Maleriene ble malt spesielt for denne kortserien. Det å spille med disse kortene er som å spille med små kunstverk. Og det gir kortserien en ekstra dimensjon.

Klikk her for forlagets egne sider med informasjon om malerne.
(sidene er på tysk, engelsk eller fransk).

Malerne er:

 • Ely Raman (OH-kort, Saga, Mythos, Persona, Personita))
 • J.D.Ellis (Ecco), Chr.Gronau (Habitat)
 • Marina Lukyanova (Cope, Personita)
 • Andrée Pouliot (1001)
 • Walde Mar de Andrade e Silva (Morená)

  top


Kan jeg bestille OH på andre språk?

Ja. Jeg selger norske OH-kort, men OH kan også leveres på flere andre språk. Jeg har noen OH på lager på engelsk, svensk, dansk og spansk. Jeg kan også levere OH på en del andre språk. Da er det lengre leveringstid og noe høyere kostnader p.g.a. at de må spesialbestilles fra forleggeren i Tyskland. Ta gjerne kontakt.
marja@ innsiktskort.no
  eller telf. 411 64 858

Marja Schriever

top


Har du bøker om OH?

For de som ønsker fordypning i materien, tilbys to engelske bøker:

 • "Strawberries Beyond My Window", som behandler denne genrens kort generelt."
  Denne anbefales på det varmeste.
   
 • The Power of OH", som behandler spesifikk OH-kortene.

top