og  andre kort i OH serien 


    OH kort -OH cards Saga Mythos Morená 1001 Habitat Persona Personita Ecco Cope

PERSONA


77 bildekort - 33 interaksjonskort - norsk bruksanvisning
 Kr 359,-

Bestill her

PERSONA-kortene viser ansikter fra hele verden

Persona-kortene består av to kortstokker: en med kopier av 77 håndmalte, fargerike portretter som beskriver et mangfold av mennesker fra ung til gammel, fra kulturer i nord til kulturer i syd, i øst og i vest. Og en med 33 interaksjonskort med skjematiske tegn, som peker på forbindelser og relasjoner. Portrettkortene kan brukes for seg eller i kombinasjon med interaksjonskortene.

Kortene er laget av Ely Raman. De gir material til utallige rollespill der spillerne går i rollen av mennesker fra hele verden.

Hvem er disse mennesker? Hva gjør de? Hva ønsker de?

PERSONA gir muligheten å møte disse mennesker fra mange kulturer gjennom spill og innleving. Prikkene på de interaktive kortene angir hvor mange portrettkort som skal spilles. Pilene angir deres innbyrdes påvirkning. Spillerne bringer skikkelsene til liv.

Mennesket

Når vi ser på disse portrettene ser du mennesker som kunne bo i alle hjørner i verden (eller i vår fantasi). Vi begynner å undre oss hvordan de lever, hva de føler og tenker, hva de heter, hvordan andre ser på dem og hvordan de oppfatter seg selv. Kortene avslører ikke mange mennesker, men heller de mange sider hos oss menneskene.

.Empati og antipati

Når vi plukker to portrettkort, begynner vi å fantasere rundt en relasjon fylt av empatier og antipatier, som utfolder seg rundt kjente komiske og dramatiske situasjoner. Betydningen av interaksjonskortet blir bestemt av spilleren. Det kan være til hjelp for å fremme fantasien og fordype historien.

Vår verden synes til å bli mindre mens livet er blitt mer innviklet og landene tettere befolket. Mennesker i de forskjellige kulturene må lære å kommunisere. De må gi opp forutinntatthet og dyrke toleranse. PERSONA inviterer til å se lekende gjennom andre sine øyne. De inviterer til å bruke vår forestillingsevne for å tilføye disse mennesker ting, handlinger, reaksjoner, emosjoner og lengsler.

Det å bli kjent met et annet menneske

Å spille PERSONA inviterer oss til å leke og til å lese ansikter og bedømme karakterer, til å forestille seg forbindelser og sammentreff, til å gjenkjenne oss selv i andre og andre i oss. Et Nordamerikansk ordtak sier at for å virkelig bli kjent med et annet menneske, må man gå en mil i deres sko.

Bruken av PERSONA

Individuelle brukere kan bruke PERSONA alene for å trene sin fantasi eller som en innledning til å male eller skrive. Familiemedlemmer, venner og bekjente kan spille sammen ”bare for moro skyld”. I jobbsammenheng kan PERSONA brukes til å utforske kreative reaksjoner i profesjonelle relasjoner. Utøvere som pedagoger og ansatte i helsesosial sektor kan praktisere ferdigheter i kommunikasjon. Mulighetene for en leken og praktisk bruk er ubegrenset.

PERSONA, en invitasjon

Verdenen ser ut til å bli mindre når livet til mennesket blir mer kompleks, når landene blir tettere befolket. Kulturene må lære å kommunisere, å forkaste fordommene og å utvikle toleransen.

PERSONA er en invitasjon til å se lekende gjennom øynene fra andre mennesker, til å studere dem gjennom imaginasjonens linse ved hjelp av attributter og handlinger, med svar, følelser og lengsler.

(utdrag fra bruksanvisningen)

Bildene i Persona er malt i forskjellige stiler. Noen konkrete, andre nokså vage, som overlater mye til fantasien. Maleren har på denne måten laget en rekke bilder som overrasker og stiller krav til imaginasjonsevnen. De kan være litt vanskelig for mindre barn, som vil ha større glede av Personita.

Marja Schriever