og  andre kort i OH serien 


    OH kort -OH cards Saga Mythos Morená 1001 Habitat Persona Personita Ecco Cope

MYTHOS


55 bildekort - norsk
bruksanvisning
 Kr 279,-

Mythos, 55 bildekort hjelper å lage og fortelle egne legender og myter

MYTHOS består av akvarellbilder som er malt av Ely Raman i størrelsen av vanlige spillkort. De viser scener, bakgrunner og rekvisitter som tilhører mytens rike. En myte defineres som en historie ”som er fri fantasi på utsiden og sannhet på innsiden”. Overalt hvor mennesker har levd har man oppfunnet mytologier for å uttrykke deres historier om fellesopplevelser.

MYTHOS er et spill uten strategier, uten poengsamling og uten vinner eller taper. Det kan bli brukt av enkeltpersoner, to og to eller grupper. Det kan brukes av barn, ungdommer, voksne og eldre.

Når man forteller en MYTHOS historie finnes det ingen ”feil” tolkning: her blir evnen til å bruke imaginasjon oppmuntret, ikke satt på prøve. De som spiller åpner den urgamle skattekisten fylt med spontan kreativitet og oppfinnsomhet.

For å fortelle en MYTHOS historie, avslører hver spiller på tur et bilde og svarer på det met en beskrivende setning eller en handling. Hver spiller sin bidrag bygger på hva som er sagt så langt, og slik blir en hel ny historie til.


MYTHOS er en utmerket ledsager til de populære SAGA- og 1001 kortene, somkan utmerket brukes i lag. Og selvsagt til OH-kortene.


Myter

Myter er et produkt av menneskelige felleserfaringer og kan på denne måten betraktes som speil av vår kultur. Sammenlignbare tema kan sees i myter i de mest forskjellige folkeslag, kun kledd i forskjellige klær.

Hver MYTHOS bilde representerer en side av dette riket, men ikke en spesifikk historie. Dette spillet handler om å skape våre egne historier i stedet for å prøve å finne gamle kjente historier i kortene.

MYTHOS var skapt for gi oss inspirasjon til å finne opp mytologier fra vår tid. Siden de 55 bilder har sine røtter i historier som vi og flere generasjoner før oss er vokst opp med, gjør det enklere å gi uttrykk til opplevelser fra vår tid, basert på fellesdrømmen i vår kultur. En hver MYTHOS fortelling er ny, unik og personlig.

Ely Raman

For den kanadiske artisten Ely Raman har ”myte og saga” vært viktige tema for en lang tid.
Myter er som drømmer som ble drømt av en hel kultur og som alltid blitt til i felleskap der hvor mennesker har levd sammen i et samfunn.
Dette er også sant i moderne tid. Vi som lever nå er forfatterne av våre samtidssaga.

I bruksanvisningen finner du en del praktiske spilleregler


Jeg synes Mythos går dypere enn SAGA og 1001. Siden bildene er en speil av vår kultur gir de kraftfulle assosiasjoner til ditt eget liv. Jeg har inntrykk av at disse bilder ikke er like bra likt hos barn som Saga og 1001, mens voksne får frem sine dypere tanker.

Marja Schriever